Da Herrgott liabt d Welt (Peter Rosegger) – polares Denken

Entwicklungs-Gedicht: Peter Rosegger: Da Herrgott liabt d Welt Da Herrgott liabt d Welt Da Herrgott liabt d Welt, Hots mit Rosan umwundn; Da Teufel denkt: Hallo! Hot s Pulver erfundn. Da Herrgott liabt d Welt, Hot s guat Weinl erkorn; Und da Teufel mochts noch, Is a Schnapsl draus worn.…

Weiter lesen…

 

Därf ih’s Diandl liabn? (Peter Rosegger)

Därf ih’s Diandl liabn? Ih bin jüngst verwichn Hin zan Pforra geschlichn: „Därf ih’s Diandl liabn?“ „Untasteh Dih nit, bei meina Seel, Wann Du’s Diandl Iiabst, so kimmst in d’Höll!“ Bin ih vull Valonga Zu da Muata gonga: „Därf ih’s Diandl liabn?“ „O mei liaba Schotz, es is noh zfrua,…

Weiter lesen…